Visera 10 mg/ml con inf (liek.inj.skl.) 1x1 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Visera 10 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0212/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
50570
Názov produktu podľa ŠÚKL
Visera 10 mg/ml con inf 1x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu