Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Viagra
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/98/077/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28428
Názov produktu podľa ŠÚKL
Viagra 25 mg filmom obalené tablety tbl flm 4x25 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu