Viagra tbl flm 25 mg (blis.PVC/Al- škatuľka) 1x4 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Viagra
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/98/077/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28428
Názov produktu podľa ŠÚKL
Viagra 25 mg filmom obalené tablety tbl flm 4x25 mg (blis.PVC/Al - v škatuľke)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu