Viagra tbl flm 100 mg (blis.PVC/Al- škatuľka) 1x4 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Viagra
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/98/077/010
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28436
Názov produktu podľa ŠÚKL
Viagra 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 4x100 mg (blis.PVC/Al - v škatuľke)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu