VESSEL DUE F injekcie sol inj 600 LSU (amp.inj.hnedá) 10x2 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VESSEL DUE F injekcie
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
85/0670/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96117
Názov produktu podľa ŠÚKL
VESSEL DUE F injekcie sol inj 10x2 ml/600 LSU (amp.inj.hnedá)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu