Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VEROSPIRON
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0512/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30434
Názov produktu podľa ŠÚKL
VEROSPIRON tbl 100x25 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu