VELCADE 3,5 mg plv ino 3,5 mg (liek.inj.skl.) 1x1 lag

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VELCADE 3,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/04/274/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40531
Názov produktu podľa ŠÚKL
VELCADE 3,5 mg prášok na injekčný roztok plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu