Vasopentol HCT 80/12,5 mg tbl flm (blis.) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Vasopentol HCT 80/12,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0020/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64617
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vasopentol HCT 80/12,5 mg tbl flm 30x80 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu