Vasopentol 80 mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC-Al) 3x10 (30 ks)

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Vasopentol 80 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0279/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
82981
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vasopentol 80 mg tbl flm 30x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC-Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu