Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VAPRESS 80 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0209/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0910A
Názov produktu podľa ŠÚKL
VAPRESS 80 mg tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu