Vancomycin Mylan 500 mg plv ifo (liek.inj.skl.) 1x1 lag

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Vancomycin Mylan 500 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0364/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
08255
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vancomycin Mylan 500 mg plv ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu