Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Valzap 80 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0686/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
81771
Názov produktu podľa ŠÚKL
Valzap 80 mg tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu