Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VALCYTE 450 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0131/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97249
Názov produktu podľa ŠÚKL
Valcyte 450 mg tbl flm 60x450 mg (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu