Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

URUTAL 16 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0044/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
38084
Názov produktu podľa ŠÚKL
URUTAL 16 mg tbl 60x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu