Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

UNICLOPHEN 0,1 %
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0661/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33187
Názov produktu podľa ŠÚKL
UNICLOPHEN 0,1 % int opo 1x10 ml (fľa. PE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu