Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/440/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07339
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tyverb 250 mg filmom obalené tablety tbl flm 70x250 mg (fľ.HDPE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu