TYGACIL plv ifo 50 mg (liek.inj.skl.) 1x10 lag

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TYGACIL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/336/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35079
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tygacil 50 mg prášok na infúzny roztok plv ifo 10x50 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu