TRISENOX 1 mg/ml infúzny koncentrát con inf 10mg (amp.skl.) 10x10 ml

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/204/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41878
Názov produktu podľa ŠÚKL
TRISENOX 1 mg/ml infúzny koncentrát con inf 10x10 ml/10 mg (amp.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu