Tralgit 100 mg/ml perorálny roztok sol por (fľ.skl.hnedá s dáv.pumpou) 1x96 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tralgit 100 mg/ml perorálny roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0170/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90412
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tralgit 100 mg/ml perorálny roztok sol por 1x96 ml (fľ.skl.hnedá s dáv.pumpou)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu