TOVIAZ 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 8 mg (blister Al/Al) 10x10 ks (100 ks)

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TOVIAZ 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/386/018
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
79328
Názov produktu podľa ŠÚKL
TOVIAZ 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 100x8 mg (blister Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu