Torvazin Plus 40 mg/10 mg cps dur (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x90 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Torvazin Plus 40 mg/10 mg
2
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0280/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2398D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Torvazin Plus 40 mg/10 mg cps dur 90x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu