Topotecan Accord 1 mg/ml con inf (liek.inj.skl.jantárová) 1x1 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Topotecan Accord 1 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0418/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2773A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Topotecan Accord 1 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x1 ml/1 mg (liek.inj.skl.jantárová)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu