Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TOBRADEX
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0219/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
57866
Názov produktu podľa ŠÚKL
TOBRADEX int opu 1x5 ml (fľ.PE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu