Timonil retard 300 mg tbl plg 300 mg 1x100 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Timonil retard 300 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0134/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
60165
Názov produktu podľa ŠÚKL
Timonil retard 300 mg tbl plg 100x300 mg

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu