Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0803/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33174
Názov produktu podľa ŠÚKL
TIMOLOL 0,5 % int opo 3x5 ml (PE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu