Thiopental VUAB 0,5 g plv ino (liek.skl.) 1x1 lag

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Thiopental VUAB 0,5 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
05/0880/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02379
Názov produktu podľa ŠÚKL
Thiopental VUAB 0,5 g plv ino 1x0,5 g (liek.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu