Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0311/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6448A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg tbl 90x80 mg/12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu