Teyla 0,120 mg/0,015 mg za 24 hodín ins vag (vre.PET/Al/LDPE) 1x3 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Teyla 0,120 mg/0,015 mg za 24 hodín
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0271/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5117C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Teyla 0,120 mg/0,015 mg za 24 hodín vaginálny inzert ins vag 3 (vre.PET/Al/LDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu