Terrosa 20 mikrogramov/80 mikrolitrov STARTER-KIT sol inj 600 µg (zás.sil.skl.+pero) 1x2,4 ml

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/16/1159/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1675D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Terrosa 20 mikrogramov/80 mikrolitrov injekčný roztok sol inj 1x2,4 ml/600 µg (zás.sil.skl.+pero)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu