Telzir 700 mg filmom obalené tablety tbl flm 700 mg (fľ. HDPE) 1x60 ks

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/04/282/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41929
Názov produktu podľa ŠÚKL
Telzir 700 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x700 mg (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu