Telviran 5 %
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0239/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14759
Názov produktu podľa ŠÚKL
Telviran 5 % crm der 1x2 g (tuba Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu