Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tasmar 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/97/044/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
56174
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tasmar 100 mg filmom obalená tableta tbl flm 100x100 mg (fľ.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu