Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Talopam 25 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0755/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
83244
Názov produktu podľa ŠÚKL
Talopam 25 mg tbl flm 60x25 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu