Surgam Léčiva tbl 300 mg (blis. Al/PVC) 1x20 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Surgam Léčiva
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0185/91-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96484
Názov produktu podľa ŠÚKL
Surgam Léčiva tbl 20x300 mg (blis. Al/PVC)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu