SUMAMED 500 mg tbl flm (blis. PVC/Al) 1x3 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SUMAMED 500 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0154/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96813
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sumamed 500 mg tbl flm 3x500 mg (blis.PVC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu