Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

STRATTERA 25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
78/0423/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95253
Názov produktu podľa ŠÚKL
STRATTERA 25 mg cps dur 28x25 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu