Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Stocrin 600 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/99/111/008
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34492
Názov produktu podľa ŠÚKL
Stocrin 600 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x600 mg (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu