Staloral 300 - Ambrózia (604) začiatočná liečba, sol slg (1x10 IR/ml+2x300 IR/ml) 3x10 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Staloral 300 - Ambrózia (604)
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0469/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95606
Názov produktu podľa ŠÚKL
Staloral 300 sol slg 3x10 ml (1x10 IR/1 ml+2x300 IR/1 ml) (fľ.skl.hnedá-úvodná liečba)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu