STALEMED 100 mg/25 mg/200 mg tbl flm (fľ.HDPE) 1x100 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

STALEMED 100 mg/25 mg/200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
27/0356/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1970B
Názov produktu podľa ŠÚKL
STALEMED 100 mg/25 mg/200 mg tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu