Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

STADAMET 500
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0281/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34289
Názov produktu podľa ŠÚKL
Stadamet 500 tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu