Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SPERSADEX comp.
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0165/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76499
Názov produktu podľa ŠÚKL
Spersadex comp. int opo 1x5 ml (fľ.LDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu