Sovaldi 400 mg filmom obalené tablety tbl flm (fľ.HDPE) 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sovaldi 400 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/894/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8996A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sovaldi 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x400 mg (fľ.HDPE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu