Sonlax 7,5 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x20 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sonlax 7,5 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
57/0576/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10980
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sonlax 7,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 20(2x10)x7,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu