Soluprick 780 Secale cereale (ražná múka) 1:20 m/V sol inj (liek.inj.skl.) 1x2 ml

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0500/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
69225
Názov produktu podľa ŠÚKL
Soluprick sol inj 1x2 ml (alergén, kontrola) (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu