SOFENTIL 50 mikrogramov/ml injekčný/infúzny roztok sol ijf (amp.skl.) 5x5 ml

Výdaj
Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0021/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0326D
Názov produktu podľa ŠÚKL
SOFENTIL 50 mikrogramov/ml injekčný/infúzny roztok sol ijf 5x5 ml (amp.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu