SmofKabiven emu inf 6x493 ml (vak Biofin)

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0196/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4202A
Názov produktu podľa ŠÚKL
SmofKabiven emu inf 6x493 ml (vak Biofin)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu