Sitagliptin STADA 100 mg tbl flm (fľ.HDPE) 1x100 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sitagliptin STADA 100 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0296/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9151D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sitagliptin STADA 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x100 mg (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu