Sevelamer Carbonate Mylan 800 mg tbl flm (fľ.HDPE) 1x180 ks

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0502/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7210B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sevelamer Carbonate Mylan 800 mg tbl flm 180x800 mg (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu