Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Setinin 200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0219/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
69506
Názov produktu podľa ŠÚKL
Setinin 200 mg tbl flm 60x200 mg (blister PVC/Alu)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu