Serevent Inhaler N sus inh (inh.plast.) 1x120 dávok

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Serevent Inhaler N
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0402/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36556
Názov produktu podľa ŠÚKL
Serevent Inhaler N sus inh 1x120 dávok (inh.plast.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu