Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
88/0045/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40140
Názov produktu podľa ŠÚKL
SENTI-SCINT kit plv ino 3x1 mg (liek.inj.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu